PRESENTACIÓ DEL BANC DE TEMPS

Estem realitzant sessions informatives sobre el Banc de Temps als grups que realitzen formacions al Servei d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Vilafranca ubicats a La Fassina. Concretament en els cursos: la Casa d’Oficis “La Mainada”, Joves en Acció, SEFED,  Formació Ocupacional,  Curs d’Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials, Dispositiu d’Inserció Laboral i de Formació, Centre de Recursos Inserció en el Treball, programes de Formació i Inserció,  Joves per l’Ocupació i Plans d’Ocupació.

Els alumnes són tant joves com persones adultes. La idea és donar a conèixer el BdT de Vilafranca i animar-los a formar part del projecte. Gràcies a aquesta activitat s’estan inscrivint nous participants.

la foto 1IMG_20170310_092610

Anuncis