BALANÇ 3: FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA I L’AJUDA MÚTUA

Al llarg dels 6 anys en funcionament del Banc de temps de Vilafranca del Penedès s’ha donat l’oportunitat al grup de persones de crear xarxa social, mitjançant intercanvis individuals, tallers en grup i trobades de participants. Un dels punts forts del banc ha estat les trobades de participants ja que amb un ambient informal s’ha afavorit la confiança i han nascut noves coneixences.

Arran de la pandèmia la relació entre els membres del banc es va poder dur a terme gràcies al format virtual amb què es van organitzar tot el funcionament del Banc. Va permetre de poder seguir en actiu i en contacte humà ja que l’aïllament vers les seves famílies era imminent. Per evitar un trencament relacional l’opció online va ser clau.

Val a dir que gràcies a l’existència del Bdt Vilafranca on han nascut noves coneixences i nova xarxa relacional, doncs s’ha mantingut la vida social més enllà del banc. Creant una “segona família” per a tothom.

Davant la notícia del canvi d’estructura, un grup de membres del banc tenen interès amb la continuïtat de la iniciativa i volen apostar per seguir-ho fent funcionar. De totes maneres en cas que no es pogués reorganitzar des de gestió associativa hi ha la motivació de mantenir-se en contacte al marge del banc de temps, com a grup informal d’amics/coneguts que tenen interès en uns mateixos temes. L’ajuda mútua i alhora aprendre nous coneixements, habilitats… Per tant, s’ha complert l’objectiu inicial definit amb èxit.