Demandes

El ventall de serveis, habilitats o coneixements a intercanviar és molt ampli i dependrà de les necessitats i oferiments de les persones inscrites al banc de temps.

ofertes i demandes 3

 

Anuncis