Demandes

El ventall de serveis, habilitats o coneixements a intercanviar és molt ampli i dependrà de les necessitats i oferiments de les persones inscrites al banc de temps.

ofertes i demandes 3

Llista dels 328 serveis demandats actualment:

11

1213

14

Anuncis