Funcionament

Es tracta d’una iniciativa que funciona de manera similar a un banc, però en el qual allò que s’intercanvia és temps dedicat als serveis i a les persones.

Els membres del Banc de temps de Vilafranca disponen d’un compte d’hores que s’actualitza en base a la seva participació en el servei.

Existeixen diferents maneres per participar i estar en actiu al banc: intercanvis individuals, intercanvis en grup i trobades de participants.

Tots els intercanvis es realitzen lliurement i de manera gratuïta. En els intercanvis individuals, per cada hora que doni el participant, té dret a rebre una hora de serveis o tasques puntuals. Els intercanvis no tenen perquè ser recíprocs, la persona a qui ofereixi aquesta hora/hores no ha d’ésser necessàriament la mateixa que li ha prestat el servei a ell, pot ser qualsevol persona inscrita en el bdt. 

Per a registrar els intercanvis i fer el pagament d’hores realitzades, es disposarà de xecs del banc de temps.

Les persones inscrites al Banc de Temps de Vilafranca obtindran regularment un llistat dels serveis oferts i demandats. Si estan interessats en un servei d’aquesta llista s’hauran de posar en contacte amb els gestors del bdt que els hi facilitaran informació del servei i les dades de contacte de la persona o persones que ofereixen aquest servei.

Els intercanvis de grup consisteixen en organitzar un taller, curs o xerrada a tots els membres del Banc. Aquestes activitats són obertes també a persones de fora del Banc que pagaran amb l’aportació d’un aliment destinat al projecte de banc d’aliments Rebost Solidari.

Les trobades de participants són altres activitats per participar i sumar hores al compte del banc. Són espais de coneixença, de compartir i que fomenten el valor de la confiança entre les persones (ingredient indispensable per generar nous intercanvis).

Es realitzen en diferents moments i de diverses temàtiques. Per exemple, per a celebrar l’aniversari del Banc de temps de Vilafranca (març), d’Estiu (juliol) i de Nadal (desembre), on es valora entre tots el funcionament del Banc. I mensualment també es pot participar en les activitats organitzades des dels grups interns que s’han creat amb un objectiu comú:  caminades i art. Es reuneixen persones interessades en sortides a conèixer el territori caminant i persones amb habilitats artístiques que comparteixen les seves creacions conjuntament.