Funcionament

Es tracta d’una iniciativa que funciona de manera similar a un banc, però en el qual allò que s’intercanvia és temps dedicat als serveis i a les persones. Cada participant tindrà un compte d’hores. A més, per registrar els intercanvis i fer el pagament d’hores realitzades, cada usuari tindrà a la seva disposició xecs del banc de temps.

Els intercanvis poden ser de dos tipus: individuals o en grup i es realitzen lliurement i de manera gratuïta. En els individuals, per cada hora que doni el participant, té dret a rebre una hora de serveis o tasques puntuals. Els intercanvis no tenen perquè ser recíprocs, la persona a qui ofereixi aquesta hora/hores no ha d’ésser necessàriament la mateixa que li ha prestat el servei a ell, pot ser qualsevol persona inscrita en el bdt. 

Els intercanvis on s’ofereixen serveis a un grup de persones, consisteixen en organitzar un taller, curs o xerrada a tots els membres del Banc. Aquestes activitats són obertes també a persones de fora del Banc que pagaran amb l’aportació d’un aliment destinat al projecte de banc d’aliments Rebost Solidari.

Les persones inscrites al Banc de Temps de Vilafranca obtindran regularment un
llistat dels serveis oferts i demandats. Si estan interessats en un servei d’aquesta llista s’hauran de posar en contacte amb els gestors del bdt que els hi facilitaran informació del servei i les dades de contacte de la persona o persones que ofereixen aquest servei.

Altres activitats per participar i sumar hores al compte del banc seran les trobades de participants que són espais de coneixença, de compartir i així poder valorar entre tots el funcionament del Banc. Es realitzen en diferents moments de l’any.

 

 

 

Anuncis