Funcionament

Es tracta d’una iniciativa que funciona de manera similar a un banc, però en el qual allò que s’intercanvia és temps dedicat als serveis i a les persones. Cada participant tindrà un compte d’hores. A més, per registrar els intercanvis i fer el pagament d’hores realitzades, cada usuari tindrà a la seva disposició xecs del banc de temps (bdt).

Per cada hora que doni el participant, té dret a rebre una hora de serveis o tasques puntuals. Els intercanvis no tenen perquè ser recíprocs, la persona a qui ofereixi aquesta hora/hores no ha d’ésser necessàriament la mateixa que li ha prestat el servei a ell, pot ser qualsevol persona inscrita en el bdt.

Els intercanvis es realitzen lliurement i de manera gratuïta.

Les persones inscrites al bdt obtindran regularment un llistat dels serveis oferts i demandats. Si estan interessats en un servei d’aquesta llista s’hauran de posar en contacte amb els gestors del bdt que els hi facilitaran informació del servei i les dades de contacte de la persona o persones que ofereixen aquest servei.