Grups del BDT Vilafranca

Des el Banc de temps de Vilafranca s’han creat diferents GRUPS de participants que comparteixen un mateix interès i que es van reunint mensualment. Actualment n’hi han 3 d’actius. El grup de: caminades, artistes i cuina.

photomontage-1768409_1920